siła


siła
siła I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. sile {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'energia fizyczna lub duchowa umożliwiająca pokonywanie oporu zewnętrznego, przeciwstawianie mu się; zdolność do działania; moc': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siła ludzka. Siły przyrody. Brutalna, nadludzka, niebywała, niszcząca, niespożyta siła. Siła duchowa, intelektualna. Coś wymaga siły fizycznej. Komuś brakuje sił. Dodawać sił komuś. Użyć siły. Mieć siłę w nogach. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'osoba określana ze względu na typ wykonywanej przez nią pracy; pracownik': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siła robocza, naukowa. Siły inżynierskie, pielęgniarskie. Siła kierownicza, pomocnicza, fachowa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}fiz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'wielkość fizyczna będąca miarą mechanicznego oddziaływania ciał materialnych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jednostka siły. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'możliwość bojowa wojska określana na podstawie liczby żołnierzy i uzbrojenia; zdolność bojowa': {{/stl_7}}{{stl_10}}Oddział w sile 300 żołnierzy. Dysponować znaczną siłą bojową. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}siła II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. sile, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'intensywność oddziaływania, wpływania na coś; moc, natężenie, nasilenie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siła wiatru, sztormu. Siła przyjaźni, miłości. Siła słowa, sztuki, literatury. Siła perswazji, siła argumentów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwe funkcjonowanie, odporność na niekorzystne zjawiska; stabilność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siła państwa, gospodarki, waluty. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odporność na wpływy, niepoddawanie się słabościom': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siła charakteru, woli. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'szerokie możliwości działania, poparcie społeczne, władza': {{/stl_7}}{{stl_10}}Siła ugrupowań posierpniowych. Siła rządu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'środki fizycznego przymusu; przemoc': {{/stl_7}}{{stl_10}}Do rozpędzenia demonstracji użyto siły. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'trójfazowe napięcie 380 V, stosowane do napędu silników elektrycznych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zainstalować siłę.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}być u kresu sił [wytrzymałości]; co sił [siły] (starczy); co sił w nogach; czuć się na siłach; gonić resztkami sił; {{/stl_10}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}jest ponad {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}siły; opadać – opaść z sił; ponad [nad] siły; praca ponad siły; próbować [spróbować] sił [szczęścia]; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przerasta {{/stl_7}}{{stl_8}}{czyjeś} {{/stl_8}}{{stl_7}}siły [możliwości]; {{/stl_7}}{{stl_8}}{coś} {{/stl_8}}{{stl_7}}przybiera – przybrało na sile; rosnąć – urosnąć [wzrastać – wzrosnąć] w siłę; w sile wieku; zbierać – zebrać [pozbierać] siły; z całej siły [z całych sił] {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.